header - header


Likwidacja zagrożeń

Monitoring wraz z pomiarami zalegającego śniegu na dachach, odśnieżanie dachów i usuwanie

nawisów śnieżno-lodowych, odpadających tynków, zabezpieczanie elementów

budynków i obiektów grożących upadkiem, wycinki i obsługa drzewostanu.

Prace przy materiałach niebezpiecznych typu azbest - przeglądy i ocena stanu możliwości

bezpiecznego użytkowania, konserwacja, usuwanie.

Interwencje w innych nagłych przypadkach powodujących zagrożenia.