header - header


Obiekty przemysłowe

Suwnice, kominy, chłodnie, telekomunikacyjne

(maszty, wieże), konstrukcje, pomosty, szyby itp.

- remonty, antykorozja z piaskowaniem, zabezpieczenia ogniochronne, pomiary, konserwacja,

montaże i demontaże konstrukcji, rozbiórki, przeglądy, ekspertyzy, dokumentacja filmowa i fotograficzna,

obsługa obiektów w zakresie utrzymania ruchu.